قوانین عمومی

اصل ۱ – نام رسمی: عنوان این رویداد، که مشمولِ این قوانین است؛ لیگ تابستانه ورزش‌های الکترونیک ایران – بهار ۱۴۰۰ می باشد.

اصل ۲ – حقوق مربوط به لیگ ورزشهای الکترونیک ایران انجمن ورزشهای الکترونیک ایران (زین پس به اختصار «IRESA» نامیده میشود) نسبت به تمامی امورِ مربوط به ساماندهی و اداره ی لیگ، مسابقات و همچنین پخش و انتشار آن دارای حق انحصاری می باشد.

اصل ۳ – دوره زمانی و محل برگزاری لیگ ۱. شهر میزبانِ لیگ تهران می باشد. ۲. دوره زمانی لیگ از فروردین ۱۴۰۰ می باشد. ۳. محل برگزاری مسابقات فینال حضوری لیگ؛ برج میلاد تهران می باشد.

اصل ۴ – حقوق مربوط به نام رسمی و سایرین: انجمن ورزشهای الکترونیک ایران دارای حق انحصاری نامگذاریِ مسابقات لیگ ورزشهای الکترونیک ایران و تمام حقوق مالکیتِ معنوی وابسته به آن می باشد. چنانچه سایر احزاب و گروهها قصد استفاده از آن را داشته باشند، بایستی پیشتر موافقتِ انجمن ورزشهای الکترونیک ایران را کسب نمایند.

عناوین بازی‌های این دوره به شرح زیر است:

کنسول: FIFA21, eFootball PES2021

موبایل: PES Mobile, Call of Duty Mobile, Clash Royale

اصل شماره ۱۲ – اداره ی مسابقات: تمام بازیهای لیگ بایستی مطابق با «آیین نامۀ مسابقاتِ انجمن ورزشهای الکترونیک» برگزار شوند.

اصل شماره ۱۳ – شیوه ی اداره ی مسابقات: بازیهای اصلیِ لیگ ورزشهای الکترونیک بایستی براساس مقررات مسابقه انجام شوند؛ با این وجود، بسته به قالب و فرمت یک بازی، ممکن است شیوه ی آن تغییر کند.

اصل شماره ۱۴ – حضور بازیکن، وقفه ها و غیبتها غیر از یک وقفه ی تعیین شده بین مراحل گروهی و مراحل تعیین شده برای صرف ناهار، هیچ وقفه ی دیگری در جریان مسابقه وجود نخواهد داشت. از بازیکنان خواسته میشود که از حضور در محوطه ی مسابقات اطمینان حاصل کنند و در تمام مدتِ برای انجام مسابقاتِ خود حاضر باشند. بازیکنانی که هنگام انجام مسابقۀ خود در داخل محوطه ی مسابقات حضور ندارند، با خطر باطل شدن مسابقه به نفع رقیب مواجه و یا از مسابقات حذف می شوند. در صورت پیشامد چنین موقعیتی، داوران هیچ وظیفه یا تعهدی نسبت به جستجوی یک بازیکنِ غایب را به صورت فعالانه ندارند. چنانچه بازیکنان به هر دلیلی نیاز به ترک محوطه ی مسابقات داشته باشند، بایستی به یک داور اطلاع بدهند تا بتوانند در رابطه با اینکه آیا زمان برای انجام این کار وجود دارد و اینکه چه مدت اجازه دارند غایب باشند، از او مشورت بگیرند.

اصل شماره ۱۵ – جدول زمانبندی و قرعه کشی جهت گروه بندی جدول زمانبندی مسابقه برای هر عنوانِ بازی، می بایست توسط انجمن ورزشهای الکترونیک تنظیم شود. قرعه کشیِ مسابقه بایستی در حضور یک داور که توسط انجمن ورزشهای الکترونیک انتخاب شده است، در شب پیش از مسابقات حضوری لیگ انجام شود. تحت شرایط خاص، انجمن ورزشهای الکترونیک میتواند گروه بندی را انجام دهد.

اصل شماره ۱۶ – داوران هنگام وقوع درگیری در حین بازی، داورانِ مسابقه بایستی شرایط را کنترل و مشکل را حل و بخش کنند. در طول مسابقه، هر تصمیم داور که با اعتراض مواجه شود، ابتدا توسط هیأت داورانِ مسابقه بررسی خواهد شد. چنانچه بازیکنان هنوز از تصمیم هیأت داوران ناراضی باشند، میتوانند راهی مرحلهی بعدی اعتراضات شوند. کمیته بررسی اعتراضات به منظور رسیدگی به موضوع تشکیل خواهد شد. فرد معترض در صورتی که همچنان از نتیجۀ بررسی ناراضی باشد، میتواند راهی مرحله بعد شود. هرگونه درخواست یا اظهار نظری که بر خلاف تصمیمِ کمیته بررسیِ اعتراضات یا بر خلافِ یک تصمیم داوری حل نشده باشد، بایستی توسط هیأت عالیِ انجمن ورزشهای الکترونیک بررسی شود.

اصل شماره ۱۷ – استادیوم میزبان بایستی بنابر «آیین نامۀ مسابقات انجمن ورزشهای الکترونیک» و «دفترچه راهنمای انجمن ورزشهای الکترونیک» تجهیزات و نیروی انسانی فراهم کند. در مسابقه به ازای هر فرد بایستی میزهایی با طولِ بیش از ۱۱۰ سانتیمتر، عرض ۶۵ سانتیمتر و ارتفاع ۷۰-۸۰ سانتیمتر فراهم شود. (در صورت مشورت با انجمن ورزشهای الکترونیک، امکان اجازه اعمالِ تغییرات برای شرایط اجتناب ناپذیر وجود دارد) بایستی صندلیهایی با دسته های جداشدنی و ارتفاع قابل تنظیم که بین ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر پایین تر از سطح میز باشند، فراهم شود. کامپیوترهای شخصی بایستی، به منظور جلوگیری از مزاحمت و دردسر برای بازیکنان، در طول لیگ ورزشهای الکترونیک کنترل و حفظ شوند. سیستم های شخصی جهت مسابقات مطابق استانداردهای جهانی تهیه و در اختیار قرار می گیرد. عناوین بازیهای کنسولی بر روی پلیاستیشن ۴ سونی (Sony PlayStation®۴) انجام خواهند شد. در مسابقه تمام عناوین بازیهای کنسولی بروزرسانی خواهند شد تا جدیدترین ورژن پَک دادههای بازیها را اجرا کنند. بازی به زبان انگلیسی اجرا خواهد شد. کنترل کنندهها و کابلهای کنترلیِ پلی استیشن رسمی سونی دارای دوال شاک ۴ (PlayStation®Dualshock 4) جهت استفادهی بازیکنان در طول مسابقه فراهم خواهد شد. بازیکنان میتوانند کنترل کننده های خود را برای بازی به همراه بیاورند، اما تصمیم نهایی در رابطه با استفاده از تجهیزات توسط داوران گرفته خواهد شد.

اصل شماره ۱۸ – کارت عبور برای دسترسی به استادیوم انجمن ورزشهای الکترونیک برای تمامی شرکت کنندگان مسابقات لیگ ورزشهای الکترونیک کارتهای عبور (ID Pass) صادر خواهد کرد. تمام مسئولان رسمی و بازیکنان باید به منظور حفظ نظم، کارتهای عبور خود را همیشه در استادیوم به همراه داشته باشند. انجمن ورزشهای الکترونیک برای ساماندهندگانِ مسابقات و داوطلبان، کارتهای عبور جداگانه صادر خواهد کرد.

اصل شماره ۱۹ – بازیکنان

بازیکنان بایستی روحیه ی بازی جوانمردانه و بدون خشونت را حفظ کرده، عملکردی حرفه ای داشته باشند و از دستور داوران پیروی کنند. هرگونه توهین یا تهدیدی علیه سایر بازیکنان چه به صورت مجازی و چه به صورت غیرمجازی ممنوع خواهد بود. چنانچه بازیکنان در طول بازیها با مشکل مواجه شوند، میتوانند دست خود را بلند کنند و داور به آنها کمک خواهد کرد. چنانچه امکان ذخیره سازیِ بازپخش ها مهیا باشد، بازیکنان پس از اتمام بازی باید بازپخش های بازی را ذخیره کنند.

اصل شماره ۲۰ – سن

سن بازیکنان برای هر عنوانِ بازی براساس «قوانین بازی» (موجود در پیوست) تعیین میشود. بازیکنان زیر ۱۸ سال بایستی توسط یک فرد بزرگسالِ مسئولیت پذیر که میتواند عضوی از هیأت اعزامی باشگاه باشد، همراهی شوند.

تمام بازیکنان شرکت کننده در لیگ ورزشهای الکترونیک بایستی یونیفرمِ نشان دهنده ی باشگاه خود را بر تن کنند، و این یونیفرم باید توسط باشگاه مربوطه طراحی و فراهم شود. هر باشگاه میتواند «رنگ» و «شکل» یونیفرم خود را انتخاب کند. هرباشگاه میتواند یکی از گزینه های ذکرشده در زیر را آزادانه انتخاب کند و در سمت چپ سینه ی یونیفرم قرار دهد: نماد باشگاه لوگوی انجمن ورزشهای الکترونیک نام شهر / لوگوی شهر در پشت یونیفرم باید «نام» باشگاه/شهر مربوطه قرار داده شود. هر باشگاه میتواند لوگوی تجاری مربوط به اسپانسرها را مشخص کند. در صورتی که بازیکنان بدون یونیفرمِ مناسب در لیگ ورزشهای الکترونیک شرکت کنند، کلیهی امور پشتیبانیِ فراهمشده برای باشگاه به انجمن ورزشهای الکترونیک بازگردانده خواهد شد.

اصل شماره ۳۰ – حقوق پخش و انتشار انجمن ورزشهای الکترونیک برای پخشِ زنده یا پخشِ ضبط شده مراسم افتتاحیه و اختتامیه، تمامی بازیهای لیگ ورزشهای الکترونیک و تمامی محصولات ویدئویی فرعی دارای حقوق انحصاری می باشد.

اصل شماره ۳۱ – شرکت پخش و انتشار میزبان انجمن ورزشهای الکترونیک، یک شرکت پخش میزبان را انتخاب میکند که دارای حقوق و مسئولیتهای معینی در خصوصِ حق پخش و رویدادهای ورزشی در لیگ ورزشهای الکترونیک منجمله مراسم افتتاحیه و اختتامیه می باشد.

اصل شماره ۳۲ – نصب تبلیغات و غیره

انجمن ورزشهای الکترونیک درخصوص کلیۀ تبلیغاتِ نصب شده در داخل استادیومِ مسابقات دارای حقوق انحصاری می باشد. هرگونه تبلیغاتِ نصب شده در داخل استادیوم، از جمله روی زمین و نردهها و حفاظها، بایستی از پیش موافقت انجمن ورزشهای الکترونیک را کسب کرده باشند. این مورد همچنین تبلیغات روی سینه ی بازیکنان را نیز شامل میشود. جزئیات مربوط به تبلیغات در داخل استادیوم، بایستی براساس مقرراتِ درون کشوری و موافقتِ انجمن ورزشهای الکترونیک باشند.

اصل شماره ۳۳ – کمیتۀ بررسی اعتراضات به موجب هرگونه اقدام غیرقانونی، سوءرفتار یا عمل ناشایستی که توسط مسئولان رسمی صورت گیرد یا هرگونه درخواستِ اعتراض یا مخالفت، انجمن ورزشهای الکترونیک بایستی به منظور حل مشکل کمیتۀ بررسی اعتراضات را تشکیل دهد. کمیتۀ بررسی اعتراضات بایستی دستکم شامل هیأت داوران، نماینده فنی و عضو منتخبِ انجمن ورزشهای الکترونیک از سوی انجمن ورزشهای الکترونیک باشد. پرسنل تکمیلیِ باصلاحیت، چنانچه واجد شرایط باشند، میتوانند به کمیته اضافه شوند.

اصل شماره ۳۴ – قبول وظایف کلیۀ سازمانهایی که به جهت آماده سازی و لیگ انجمن ورزشهای الکترونیک به کار گرفته می شوند منجمله اعضا، بایستی با حسن نیت از «آیین نامۀ مسابقات انجمن ورزشهای الکترونیک» پیروی کنند. چنانچه هر سازمانی در اطاعت از قوانین قصور ورزد، دستورالعملهای تکمیلی از طرف انجمن ورزشهای الکترونیک پیاده سازی و انجام خواهد شد.

اصل شماره ۳۵ – تفسیر در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در رابطه با تفسیر هر قانون، یا نبود قانون مربوطه، هیأت عالی انجمن ورزشهای الکترونیک آخرین نهاد تعیین کننده خواهد بود.

قوانین مسابقات رشته FIFA21

۱.۱ عنوان: FIFA 21

۱.۲ پلتفرم برگزاری: PS4

۱.۳ در مسابقات، آخرین نسخه بروزرسانی بازی استفاده خواهد شد

۲.۱ شرکت در مسابقات برای عموم آزاد است و تمامی افراد داره تابعیت ایرانی فارغ از جنسیت و هرگونه ناتوانی یا معلولیت امکان شرکت در مسابقات را دارند

۳.۱ بازی‌ها به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

 • بازیکنان ۱۰ دقیقه برای انجام تنظیمات وقت خواهند داشت .
 • بازیکنان باید جهت اتصال به اینترنت از اینترنت تایپ ۲ استفاده کنند. در صورت بروز مشکل در اتصال بازیکنی برنده خواهد بود که اینترنت تایپ ۲ دارد.در صورت مشکل در اتصال تایپ اینترنت بازیکنان توسط داور در کنسول بررسی می‌شود.
  قرار گرفتن در Home یا Away با پرتاب سکه مشخص خواهد شد.
  مسابقات به صورت براکت تک حذفی و ۲ برد از ۳ بازی است (BO3)
  در صورت تساوی در بازی‌های آنلاین حذفی، بازی مجدد با قانون گل طلایی برگزار خواهد شد.

۳.۲ مسابقات حضوری

 • بازیکنان ۱۰ دقیقه برای انجام تنظیمات وقت خواهند داشت .
  مسابقات به صورت براکت تک حذفی و ۲ برد از ۳ بازی است (BO3)
  قرار گرفتن در Home یا Away با پرتاب سکه مشخص خواهد شد.در مرحله نهایی مسابقات نیز ۱۶ نفر برتر مسابقات در برابر ۸ نفر برتر لیگ تابستان و پاییز قرار خواهند گرفت تا نفرات برتر مشخص شوند . ( مسابقات در این مرحله یعنی ۳۲ نفر برتر به صورت اورال ۹۰ برگزار خواهد شد )

۳.۳ استفاده از تیم‌های ملی و باشگاهی مجاز است.
(استفاده از تیم های منتخب ممنوع می‌باشد)

۳.۴ تنظیمات جهت شروع بازی در مرحله آنلاین:

Half length: 6 minutes

Controls: Any

Game Speed: Normal

Squad Type: Online

۳.۴ تنظیمات جهت شروع بازی در مرحله حضوری:

Defending: Tactical Defending

Half Length: 6 Minutes

Difficulty Level: World Class

Match Condition: Summer/21:30/Clear

Game Speed: Normal

Camera: Tele Broadcast

Injuries: Off

۳‌.۵ قوانین مسابقات و دیگر تنظیمات بازی

۳.۵.۱ تنها استفاده از دسته بازی ۴ Dualshock پلی‌استیشن مجاز است. بازیکنان می‌توانند دسته بازی Dualshock 4 خود را همراه داشته باشند

۳.۵.۲  مدت زمان انتظار جهت شروع بازی ۱۰ دقیقه می‌باشد. در صورتی که بازیکنی تا ۱۰ دقیقه پس از زمان مقرر حاضر نشود نتیجه باخت برای او ثبت خواهد شد.

۳.۵.۳ بازیکنان تنها می‌توانند از ترکیب‌های موجود استفاده کنند. Custom Formation مجاز نیست. (در نتیجه هنگام چیدن ترکیب از مربع برای جابجایی بازیکن استفاده نکنید)

۳.۵.۳ بازیکنان می‌توانند تنظیمات دسته را مطابق با خواسته خود تغییر دهند، در صورتی که بازیکن بخواهد  بازی را هنگامی که در جریان است به دلیل مشکل فنی در دسته خود متوقف کند باید با بالا بردن دست از داور درخواست توقف بازی را دهد

۳.۵.۴ در صورت تساوی در مسابقات آفلاین ، وقت اضافی و پنالتی برای مشخص شدن برنده انجام خواهد شد و در مسابقات آنلاین ، بازی سوم با قانون گل طلایی انجام خواهد شد .

۳.۵.۵ بازیکنان پس از انجام بازی باید صفحه نتیجه بازی را نگه داشته (عکس بگیرند) و نتیجه را به داور اعلام کنند

۳.۵.۶ بازیکنان حق استفاده از ۳ بار Pause را در طول بازی خواهند داشت. بازیکنان مجاز به استفاده از Pause  را فقط هنگامی که توپ در جریان بازی نیست دارند. همچنین اگر بازیکنی که از ۳ بار توقف بازی استفاده کرده است کارت قرمز دریافت کند و یا بازیکنی مصدوم شود، بازیکن یک بار دیگر می‌تواند Pause دهد.

۳.۵.۷ درصورت داشتن Lag  یا Delay در ابتدای بازی، پیش از به ثمر رسیدن گل و یا اخراج بازیکن قبل از دقیقه ۱۰ می‌توانید از بازی خارج شده و مشکل را به داور اطلاع دهید. در صورت عدم اتصال و برقرار نشدن کیفیت مناسب،بازیکنی که دارای مشکل است بازی را خواهد باخت.

۳.۵.۸ در صورت بروز موارد پیش‌بینی نشده، تیم داوری طبق شواهد و قوانین موجود رای نهایی را صادر خواهد کرد

۴.۱ اگر بازیکن رفتاری غیر قابل قبول داشته باشد، داور می‌تواند به بازیکن خاطی تذکر، اخطار و یا کارت قرمز (اخراج از مسابقه یا مسابقات) دهد

۴.۲ در موارد زیر داور می‌تواند به بازیکن خاطی اخطار دهد:

 • اگر بازیکن وقت‌کُشی کند، مانند نگه داشتن توپ با دروازه‌بان و یا پاسکاری در دفاع بیش از روند معمول بازی. در صورت مشاهده در یک مسابقه، داور برای بار اول به بازیکن اخطار خواهد داد و در صورت تکرار این کار داور بازیکن خاطی را با رای باخت در بازی جریمه خواهد کرد
 • ‏هنگامی که بازی متوقف است بازیکن حق برقراری ارتباط با افراد دیگر را ندارد (مگر در موارد خاص و به اجازه داور)

۵.۱ در صورت بروز نقص فنی در دستگاه و یا دسته بازی، بازیکن باید داور را از این مشکل باخبر کند

۵.۲ در موارد زیر، بازی مجدد در نظر گرفته خواهد شد:

 • در صورت بروز یک باگ ناشناخته که بازی را دچار اختلال کند
 • ‏زمانی که تعیین برنده یا بازنده در روند بازی امکان‌پذیر نباشد

۵.۳ در صورت بروز مشکل در جریان بازی و متوقف شدن، بازی باید به همان میزان باقی‌مانده ادامه یابد (برای مثال اگر بازی در دقیقه ۷۰ و با نتیجه ۲-۱ دچار اختلال شود، بازی مجدد به مدت ۲۰ دقیقه و با همان نتیجه ۲-۱ اجرا خواهد شد. در صورتی که بازیکنی از تیمی اخراج شده باشد، هر کارت قرمز “یک گل” در نظر گرفته خواهد شد

۶.۱ این قوانین مربوط به مسابقات لیگ ورزش‌های الکترونیک ای‌لیگو می‌باشد

۶.۲ امکان تغییر قوانین پس از ارائه نسخه جدید از بازی وجود خواهد داشت

۶.۳ در صورت رخ دادن اتفاقات پیش‌بینی نشده ، نظر داوران در اولویت خواهد بود .

قوانین مسابقات رشته Clash Royale

۱.۱ عنوان: Clash Royale

۱.۲ پلتفرم برگزاری: Mobile / Tablet

۱.۳ در مسابقات، آخرین نسخه بروزرسانی بازی استفاده خواهد شد

۲.۱ شرکت در مسابقات برای عموم آزاد است و تمامی افراد داره تابعیت ایرانی فارغ از جنسیت و هرگونه ناتوانی یا معلولیت امکان شرکت در مسابقات را دارند

۳.۱ مسابقات آنلاین و بازی‌ها به صورت Friendly Battle در کلن برگزار خواهد شد. جدول مسابقات پس از پایان مهلت ثبت‌نام بروزرسانی خواهد شد.

۳.۲ بازی‌ها به صورت BO5 برگزار می‌شود

۳.۳ بازیکنان باید دک‌های خود را قبل از زمان شروع بازی خود تنظیم کنند

۳.۴ قطع ارتباط در هنگام بازی:  در صورت قطع ارتباط، بازیکن باید از زمان قطعی اسکرین شات بگیرد و پس از ارسال به داور و آنالیز، داور می‌تواند تصمیم به صدور حکم برد و یا شروع مجدد بازی بگیرد

۳.۵ در صورت تصمیم به شروع بازی مجدد، هر دو بازیکن می‌توانند دک‌های خود را عوض کنند.

۳‌.۶ تنظیمات بازی:

 1. Basic Friendly Battle 1vs1. Game Format: 1vs1 (Best of 5) –
 2.  سازنده لابی در بازی اول با توافق طرفین ساخته خواهد شد
 3. Play time: 3 minutes (+3 extra)
 4. Decks and Cards: بازیکنان می‌توانند از هر کارتی در دک خود استفاده کنند. بازیکن می‌توانند دک خود را بین بازی عوض کنند
 5. Arena: Any
 6. Fixed deck order: No

۴.۱ اگر بازیکن رفتاری غیر قابل قبول داشته باشد، داور می‌تواند به بازیکن خاطی تذکر، اخطار و یا کارت قرمز (اخراج از مسابقه یا مسابقات) دهد

۴.۲ در موارد زیر داور می‌تواند به بازیکن خاطی اخطار دهد:

 • ‏هنگامی که بازی متوقف است بازیکن حق برقراری ارتباط با افراد دیگر را ندارد (مگر در موارد خاص و به اجازه داور)

۵.۱ در صورت بروز نقص فنی در دستگاه و یا دسته بازی، بازیکن باید داور را از این مشکل باخبر کند

۵.۲ در موارد زیر، بازی مجدد در نظر گرفته خواهد شد:

 • در صورت بروز یک باگ ناشناخته که بازی را دچار اختلال کند
 • ‏زمانی که تعیین برنده یا بازنده در روند بازی امکان‌پذیر نباشد

۶.۱ این قوانین مربوط به مسابقات لیگ ورزش‌های الکترونیک ای‌لیگو می‌باشد

۶.۲ امکان تغییر قوانین پس از ارائه نسخه جدید از بازی وجود خواهد داشت

۶.۳ دبیرخانه برگزاری مسابقات موظف است در صورت تغییر این قوانین، بازیکنان را از طریق وب‌سایت مطلع نماید.

قوانین مسابقات رشته eFootball PES 2021

۱.۱ عنوان: eFootball PES 2021

۱.۲ پلتفرم برگزاری: PS4
۱.۳ ریجن : در این دوره همه ریجن‌ها در براکت‌های مجزا برگزار میشوند .

۱.۴ سهمیه هر ریجن برای شرکت در مرحله نهایی به تعداد شرکت کنندگان وابسته است )
در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان در هر ریجن (حداقل ۳۲ نفر ) مسابقات آن ریجن کنسل خواهد شد و شرکت کنندگان آن در ریجن ۲ مسابقه میدهند .

۱.۵ در مسابقات، آخرین نسخه بروزرسانی بازی استفاده خواهد شد

۱.۶ وضعیت Condition بازیکنان در صورت عدم امکان تنظیم بر روی Normal بصورت Random خواهد بود.

۲.۱ شرکت در مسابقات برای عموم آزاد است و تمامی افراد داره تابعیت ایرانی فارغ از جنسیت و هرگونه ناتوانی یا معلولیت امکان شرکت در مسابقات را دارند.

۳.۱ بازی‌های مرحله آنلاین

 • بازیکنان ۱۰ دقیقه برای انجام تنظیمات وقت خواهند داشت .
 • بازیکنان باید جهت اتصال به اینترنت از اینترنت تایپ ۲ استفاده کنند. در صورت بروز مشکل در اتصال بازیکنی برنده خواهد بود که اینترنت تایپ ۲ دارد.در صورت مشکل در اتصال تایپ اینترنت بازیکنان توسط داور در کنسول بررسی می‌شود.
 • قرار گرفتن در Home یا Away با پرتاب سکه مشخص خواهد شد.
  مسابقات به صورت براکت تک حذفی و ۲ برد از ۳ بازی است (BO3)

۳.۲ مسابقات حضوری

 • بازیکنان ۱۰ دقیقه برای انجام تنظیمات وقت خواهند داشت .
 • مسابقات به صورت براکت تک حذفی و ۲ برد از ۳ بازی است (BO3)
  قرار گرفتن در Home یا Away با پرتاب سکه مشخص خواهد شد. ×××× در مرحله نهایی مسابقات نیز ۱۶ نفر برتر مسابقات در برابر ۸ نفر برتر لیگ تابستان و پاییز قرار خواهند گرفت تا نفرات برتر مشخص شوند . ( مسابقات در این مرحله (قهرمان قهرمانان )  یعنی ۳۲ نفر برتر به صورت اورال ریتینگ Stat balancing و فقط تیم‌های لایسنس برگزار خواهد شد ) ××××

۳.۳ انتخاب همه تیم‌ها مجاز است .

۳.۴ تمامی مسابقات مطابق با تنظیمات زیر در منوی تنظیمات مسابقه انجام خواهد شد:

Match Setting

Match Level: Super Star

Match Time: 10 Minutes (5 Minutes for play-off matches)

No. of Substitutions: 3 + 1

Emotional System: OFF

Condition: Home Yellow (Normal)

Condition: Away Yellow (Normal)

Injuries: OFF

Ball Type: Fuerza

Stadium Settings

Stadium: eFootball Stadium

Time: Night

Season: Summer

Weather: Fine

Length of Grass: Normal

Pitch Conditions: Normal

Camera Settings

Camera Type: Dynamic Wide

Zoom: 2

Height: 2

Sound Settings

Menu Screen Sound Effects: 15

BGM: 0

Commentary Volume Level: 0

In-Game: Crowd Noise 15

In-Game: PA Announcement 15

In-Game: Stadium Music 0

In-Game: Pitch Sounds 15

Match Screen Settings

Radar Appearance: Bottom

Player Name Plate: ON

Colour of Radar Dots (Home): Default

Colour of Radar Dots (Away): Default

Power Gauge: ON

Cursor Display: ON

Stamina Gauge: OFF

Time/Score: ON

Display opponent player name: ON

Set Piece Guides: ON

Game Speed Setting

Game Speed: 0

۳‌.۵ قوانین مسابقات و دیگر تنظیمات بازی

۳.۵.۱ تنها استفاده از دسته بازی ۴ Dualshock پلی‌استیشن مجاز است. بازیکنان می‌توانند دسته بازی Dualshock 4 خود را همراه داشته باشند

۳.۵.۲ مدت زمان انتظار جهت شروع بازی ۱۰ دقیقه می‌باشد. در صورتی که بازیکنی تا ۱۰ دقیقه پس از زمان مقرر حاضر نشود نتیجه باخت برای او ثبت خواهد شد.

۳.۵.۳ بازیکنان می‌توانند تنظیمات دسته را مطابق با خواسته خود تغییر دهند، در صورتی که بازیکن بخواهد  بازی را هنگامی که در جریان است به دلیل مشکل فنی در دسته خود متوقف کند باید با بالا بردن دست از داور درخواست توقف بازی را دهد

۳.۵.۴ در صورت تساوی، وقت اضافی و پنالتی برای مشخص شدن برنده انجام خواهد شد

۳.۵.۵ بازیکنان پس از انجام بازی باید صفحه نتیجه بازی را نگه داشته (عکس بگیرند) و نتیجه را به داور اعلام کنند

۳.۵.۶ بازیکنان حق استفاده از ۳ بار Pause را در طول بازی خواهند داشت. بازیکنان مجاز به استفاده از Pause  را فقط هنگامی که توپ در جریان بازی نیست دارند. همچنین اگر بازیکنی که از ۳ بار توقف بازی استفاده کرده است کارت قرمز دریافت کند و یا بازیکنی مصدوم شود، بازیکن یک بار دیگر می‌تواند Pause دهد

۳.۵.۷ در صورت داشتن Lag  یا Delay در ابتدای بازی، پیش از به ثمر رسیدن گل و یا اخراج بازیکن قبل از دقیقه ۱۰ می‌توانید از بازی خارج شده و مشکل را به داور اطلاع دهید. در صورت عدم اتصال و برقرار نشدن کیفیت مناسب،بازیکنی که دارای مشکل است بازی را خواهد باخت.

۳.۵.۸ در صورت بروز موارد پیش‌بینی نشده، تیم داوری طبق شواهد و قوانین موجود رای نهایی را صادر خواهد کرد.

۴.۱ اگر بازیکن رفتاری غیر قابل قبول داشته باشد، داور می‌تواند به بازیکن خاطی تذکر، اخطار و یا کارت قرمز (اخراج از مسابقه یا مسابقات) دهد

۴.۲ در موارد زیر داور می‌تواند به بازیکن خاطی اخطار دهد:

 • اگر بازیکن وقت‌کُشی کند، مانند نگه داشتن توپ با دروازه‌بان و یا پاسکاری در دفاع بیش از روند معمول بازی. در صورت مشاهده در یک مسابقه، داور برای بار اول به بازیکن اخطار خواهد داد و در صورت تکرار این کار داور بازیکن خاطی را با رای باخت در بازی جریمه خواهد کرد
 • ‏هنگامی که بازی متوقف است بازیکن حق برقراری ارتباط با افراد دیگر را ندارد (مگر در موارد خاص و به اجازه داور)

۵.۱ در صورت بروز نقص فنی در دستگاه و یا دسته بازی، بازیکن باید داور را از این مشکل باخبر کند

۵.۲ در موارد زیر، بازی مجدد در نظر گرفته خواهد شد:

 • در صورت بروز یک باگ ناشناخته که بازی را دچار اختلال کند
 • ‏زمانی که تعیین برنده یا بازنده در روند بازی امکان‌پذیر نباشد

۵.۳ در صورت بروز مشکل در جریان بازی و متوقف شدن، بازی باید به همان میزان باقی‌مانده ادامه یابد (برای مثال اگر بازی در دقیقه ۷۰ و با نتیجه ۲-۱ دچار اختلال شود، بازی مجدد به مدت ۲۰ دقیقه و با همان نتیجه ۲-۱ اجرا خواهد شد. در صورتی که بازیکنی از تیمی اخراج شده باشد، هر کارت قرمز “یک گل” در نظر گرفته خواهد شد

۶.۱ این قوانین مربوط به مسابقات لیگ ورزش‌های الکترونیک ای‌لیگو می‌باشد

۶.۲ امکان تغییر قوانین پس از ارائه نسخه جدید از بازی وجود خواهد داشت

۶.۳  در صورت رخ دادن اتفاقات پیش‌بینی نشده ، نظر داوران در اولویت خواهد بود .

قوانین مسابقات رشته شطرنج

۱.۱ عنوان: Chess

۱.۲ پلتفرم برگزاری: Mobile / Tablet

۱.۳ در مسابقات، آخرین نسخه بروزرسانی بازی استفاده خواهد شد

۲.۱ شرکت در مسابقات برای عموم آزاد است و تمامی افراد داره تابعیت ایرانی فارغ از جنسیت و هرگونه ناتوانی یا معلولیت امکان شرکت در مسابقات را دارند

۲.۲مسابقات هفتگی رشته‌های انفرادی میبایست حد نصاب ۶۴ شرکت کننده را دارا باشد، در صورت پایین بودن شرکت‌کنندگان در رشته مورد نظر نیمی از جایزه آن هفته پرداخت می‌شود.

۳.۱ بازی‌ها به صورت Friendly برگزار خواهد شد. جدول مسابقات پس از پایان مهلت ثبت‌نام بروزرسانی خواهد شد.

* شرکت‌کنندگان بصورت دوحذفی با یکدیگر رقابت خواهند کرد

۳.۲ بازی‌ها به صورت BO3 برگزار می‌شود

۴.۱ اگر بازیکن رفتاری غیر قابل قبول داشته باشد، داور می‌تواند به بازیکن خاطی تذکر، اخطار و یا کارت قرمز (اخراج از مسابقه یا مسابقات) دهد

۴.۲ در موارد زیر داور می‌تواند به بازیکن خاطی اخطار دهد:

‏هنگامی که بازی متوقف است بازیکن حق برقراری ارتباط با افراد دیگر را ندارد (مگر در موارد خاص و به اجازه داور)

۵.۱ در صورت بروز نقص فنی در دستگاه، بازیکن باید داور را از این مشکل باخبر کند

۵.۲ در موارد زیر، بازی مجدد در نظر گرفته خواهد شد:

در صورت بروز یک باگ ناشناخته که بازی را دچار اختلال کند

‏زمانی که تعیین برنده یا بازنده در روند بازی امکان‌پذیر نباشد

۶.۱ این قوانین مربوط به مسابقات لیگ ورزش‌های الکترونیک ای‌لیگو می‌باشد

۶.۲ امکان تغییر قوانین پس از ارائه نسخه جدید از بازی وجود خواهد داشت

۶.۳ دبیرخانه برگزاری مسابقات موظف است در صورت تغییر این قوانین، بازیکنان را از طریق وب‌سایت مطلع نماید.