اصحاب رسانه

شروع ثبت نام لیگ حرفه‌ای ورزش‌های الکترونیک ویژه اصحاب رسانه

لیگ اصحاب رسانه

زمان برگزاری مسابقات: زمان برگزاری : ۱۹ فروردین لغایت ۲۲ فروردین ماه

برای اطلاع از آخرین اخبار مسابقات و همچنین جدول بندی ها، تنظیمات پیامک تبلیغاتی خود را فعال نمایید.