به دلیل محدودیت رفت آمد مسیر برج میلاد، آدرس مکان جدید مسابقات به آدرس زیر تغییر یافته است.

شهرک اکباتان، فاز ۲، مجتمع تجاری گلهای شمالی، طبقه دوم پلاک ۲۳۵، کلوپ قهرمانان

از بازیکنان محترم خواهشمند است به دلیل محدودیت های کرونایی از آوردن همراه خودداری فرمائید و حتما طبق برنامه زمانبندی مسابقات در محل حضور داشته باشید.

گروه های ۱ تا ۹ سری A

https://www.toornament.com/en_US/tournaments/4229174396056453120/information

 

پنج شنبه ۱۱ دی ماه

گروه ۱ ساعت ۱۱ صبح

گروه ۲ ساعت ۲ بعد از ظهر

گروه ۳ ساعت ۵ بعد از ظهر

 

جمعه ۱۲ دی ماه

گروه ۴ ساعت ۱۱ صبح

گروه ۵ ساعت ۲ بعد از ظهر

گروه ۶ ساعت ۵ بعد از ظهر

 

شنبه ۱۳ دی ماه

گروه ۷ ساعت ۱۱ صبح

گروه ۸ ساعت ۲ بعد از ظهر

گروه ۹ ساعت ۵ بعد از ظهر

 

گروه های ۱ تا ۹ سری B

https://www.toornament.com/en_US/tournaments/4229177894020292608/information

 

یکشنبه ۱۴ دی ماه

گروه ۱ ساعت ۱۱ صبح

گروه ۲ ساعت ۲ بعد از ظهر

گروه ۳ ساعت ۵ بعد از ظهر

 

دوشنبه ۱۵ دی ماه

گروه ۴ ساعت ۱۱ صبح

گروه ۵ ساعت ۲ بعد از ظهر

گروه ۶ ساعت ۵ بعد از ظهر

 

سه شنبه ۱۶ دی ماه

گروه ۷ ساعت ۱۱ صبح

گروه ۸ ساعت ۲ بعد از ظهر

گروه ۹ ساعت ۵ بعد از ظهر