به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران، صبح امروز در جلسه دیدار اعضای هیات رئیسه فدراسیون ورزش‌های همگانی با جناب آقای دکتر سید حمید سجادی، وزیر محترم ورزش و جوانان که در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد ، پس بحث و گفتگو در خصوص موضوعات و سیاست‌های کلان حوزه ورزش همگانی، گزارشی از ورزش‌های الکترونیک و مسابقات جهانی و آسیایی این رشته نیز به همراه برنامه ها و اهداف انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران به سمع و نظر مقام عالی وزارت رسید.
در این دیدار که جناب آقای لقمان شاورانی رئیس انجمن ورزش‌های الکترونیک نیز حضور داشتند ، در بخش دوم جلسه ، شاورانی با ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه های انجمن در سطح کشور ، مسابقات برون مرزی و شرایط تیم های ملی ، نیازها و الزامات این رشته را به سمع و نظر وزیر محترم ورزش و جوانان رسانید.


در خصوص رشته مهم و تاثیر گذار ورزش‌های الکترونیک که دارای نزدیک به ۳۰ میلیون مخاطب خاص و عام میباشد، ابتدا جناب آقای دکتر افشین ملایی ریاست محترم فدراسیون ورزش‌های همگانی کشورمان گزارشی را از وضعیت انجمن ورزش‌های الکترونیک ارائه کرد و یکی از اولویت های فدراسیون ورزش‌های همگانی را پرداختن به ایجاد تحرک ، نشاط و شادابی در مخاطبان دانست.
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر احمدی معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با پر اهمیت دانستن حوزه ورزش‌های الکترونیک در دنیا و به خصوص در ایران میزان بالای مخاطب جوان و نوجوان این رشته را فرصتی بزرگ برای ترویج و توسعه ورزش همگانی و همگانی کردن ورزش کشور دانستند.
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر علینژاد، معاونت توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، رشته ورزش های الکترونیک را در بازی‌های آسیایی چین ۲۰۲۲ و بازیهای داخل سالن تایلند ۲۰۲۱ با اهمیت و یکی از امید های کسب مدال دانست و با ابراز این موضوع که پس از المپیکی شدن ورزش‌های الکترونیک در جهان ، وزارت ورزش و جوانان اهمیت بیشتری به این رشته داده است ابراز داشت که در همین راستا قهرمانان جهانی و آسیایی این رشته همچون دیگر رشته های دیگر ورزشی از امکانات و مشوقات وزارت ورزش همانند ، پاداش نقدی ، معافیت سربازی و تسهیلات ادامه تحصیلات دانشگاهی برخوردار شده اند.


دکتر علینژاد پیشنهاد کمک یک میلیارد تومانی وزارت ورزش و جوانان جهت آماده سازی و برگزاری مسابقات ، اردوها و اعزام های برون مرزی به وزیر محترم ورزش و جوانان ارائه کردند که مورد موافقت وزیر محترم ورزش و جوانان قرار گرفت.
همچنین دکتر سجادی در ادامه جلسه با طرح چندین سوال تخصصی و مرتبط با مسابقات و جایگاه کشورمان ، ادامه این جلسات را واجب و لازم دانستند و مقرر فرمودند ، در فرصت های دیگری نیز به کلیت این رشته و جایگاه انجمن ، دستگاه های مرتبط کشوری، آینده رشته و فرصت های توسعه و گسترش رشته پرداخته شود.
در این جلسه آقایان دکتر فروحی دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی، سرکار خانم دکتر ساکی ، نایب رئیس بانوان فدراسیون، دکتر رضا شجیع، نایب رئیس فدراسیون و دکتر مصطفی احمدی ، مدیر کل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان حضور داشتند.
طبق قوانین و مقررات مربوط به وزارت ورزش و جوانان، با توجه به ورود رشته ورزش‌های الکترونیک به المپیک جهانی و مسابقات شورای المپیک آسیا ، قهرمانان رشته ورزش های الکترونیک همچون دیگر رشته های ورزشی در صورت کسب مدال و عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی و آسیایی ، مشمول دریافت جایزه نقدی و همچنین دریافت کارت معافیت سرباز قهرمان خواهند شد.