پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در خصوص ورزش‌های الکترونیک و بازی‌ها صادر کرد

در ۲۵ام آبان ۱۴۰۱ منتشر شدآخرین بروز رسانی: ۲۵ام آبان ۱۴۰۱

لحظه‌ای تاریخی برای ورزش‌های الکترونیک در اروپا

پروسه‌ی اتحادیه اروپا در خصوص ورزش‌های الکترونیک در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱ تحت عنوان «حمایت از جابجایی به آینده‌ای پایدار و نوآورانه» در جهت مناظره در خصوص آینده، فرصتهای ورزش الکترونیک و جمع آوری داده برای ارزیابی این بخش و همچنین ارائه تحقیق در خصوص تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آن آغاز
شد.

تحقیق درخصوص پایه ریزی روند در ۱۲ ماه آینده و همچنین سیاست پیشنهادی توسط کمیته ارائه شد.هدف از این تحقیق و رایزنی تا زمان رأی‌گیری در پارلمان ، همراهی با روند سیاسی در سطح اروپا و به ویژه تهیه «پیش نویس گزارش در مورد ورزش الکترونیکی و بازی های ویدیویی» بود. هر دو «تحلیل پیش‌زمینه ورزش‌های الکترونیک» و «توصیه سیاست در مورد ورزش‌های الکترونیک» در ۹ مارس ۲۰۲۲ ارائه شدند و – پس از یک جلسه پرسش و پاسخ بین نمایندگان مجلس و نویسندگان در ۱۴ مارس ۲۰۲۲ – در مه ۲۰۲۲ منتشر شد.
این مطالعه وضعیت موجود ورزش های الکترونیکی و همچنین فرصت ها و چالش های برخواسته از ورزش های الکترونیکی را توصیف می کند. سیاست توصیه شده بر تعریف، تحقیق، مقررات و استفاده از ورزش‌های الکترونیکی (برای جامعه اروپایی) تمرکز دارد.
این گزارش با نشریات در بسیاری از موارد از جمله

عناصر اصلی تعریف ورزش های الکترونیکی،

پیامدهای مربوط به فرهنگ، رسانه،
فناوری و ورزش سنتی

استفاده از ورزش های الکترونیکی به عنوان ابزاری برای آموزش

جداسازی ورزش های الکترونیکی و سنتی با تمرکز بر همکاری یا تکمیل احتمالی

دسته بندی ورزش های الکترونیکی به عنوان یک موضوع دیجیتال و نوآور و ایجاد یک استراتژی بلند مدت اروپایی برای بازی و ورزش های الکترونیکی،

بومی سازی قوانین در سطح اروپایی و ایجاد چارچوب قانونی مناسب در
حوزه های مختلف

پس از مباحثه در کمیته گزارشگر لارنس فارنگ سه هدف خود را برای پیش نویس گزارش تشریح کرد:
۱.برای ارتقای صنعت بازی و ورزش های الکترونیکی و استفاده از ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی آنها
۲.برای تعریف کمکهای اتحادیه اروپا در این خصوص
۳.برجسته کردن و ترویج ورزش های الکترونیکی (ارزش دادن به ورزش های الکترونیکی، رفع موانع و تقویت هویت اروپایی از طریق
ورزش های الکترونیکی)

در ۳اکتبر ۲۰۲۲، رای گیری در مورد “گزارش نهایی در مورد ورزش های الکترونیکی و بازی های ویدئویی” در کمیته CULT پارلمان اروپا انجام شد. این گزارش به اتفاق آرا در این جلسه در قالب نهایی برای بحث و بررسی عمومی و رای گیری مجلس در نوامبر به تصویب رسید.

در ۹ نوامبر ۲۰۲۲، مناظره‌ای در پارلمان اروپا برگزار شد. همه سخنرانان (از جمله گزارشگر لارنس فارنگ، کمیسر اتحادیه اروپا برای بازار داخلی), این گزارش را بعنوان یک رتبه جهانی مثبت تصدیق کردند.رویکرد کل‌نگر که محدود به حمایت مالی نیست بلکه به همه کاربردهای فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد و خواستار اقدامات نظارتی است مورد تحسین قرار گرفت. در انتها، کمیسر اتحادیه اروپا اطمینان داد که کمیسیون از این گزارش بسیار خرسند است و برنامه ریزی کرده است که مطابق با آن عمل کند (احتمالاً در ارتباط با بحث جاری در مورد متاورس).

سرانجام، در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲ این قطعنامه توسط پارلمان اروپا به تصویب رسید. این یک نقطه عطف تاریخی در پایان فرآیند ۱۲ ماهه است، اما در عین حال تنها آغاز کار اصلی است. در ماه‌های بعد قانونگذار اروپایی باید از سخنان پارلمان پیروی کند و اقداماتی در خصوص حمایت از توسعه سالم و موفق ورزش‌های الکترونیکی در اروپا انجام دهند.

نتیجه گیری برخی نکات برجسته‌ی
قطعنامه
-پارلمان اروپا خواستار توسعه یک استراتژی منسجم و بلندمدت بازی های ویدئویی اروپایی است که باید به نفع همه بازیکنان ، به طور عادلانه و کافی باشد.

-پارلمان اروپا معتقد است که به دلیل ماهیت بدون مرز این رشته،اتحادیه اروپا سطح مناسبی برای برطرف کردن چالش های ورزش های الکترونیکی است.

-پارلمان اروپا از کمیسیون می خواهد امکان ایجاد دستورالعمل های منسجم و جامع در مورد وضعیت بازیکنان حرفه‌ای ورزش‌های الکترونیکی را مطالعه کند.

-پارلمان اروپا از اعضای کشورها و کمیسیون می‌خواهد که صدور ویزا برای پرسنل ورزش‌های الکترونیکی بر اساس ویزای فرهنگی و ورزشی شینگن، قابل اعمال برای همه پرسنل درگیر در مسابقات ورزشی و شرکت در مسابقات الکترونیکی را بررسی کنند و اقداماتی را برای تسهیل روند صدور در نظر بگیرند درجهت قادرسازی بازیکنان بازی‌های ویدئویی برای حضور در اتحادیه اروپا.

-با توجه به اینکه ارزش نوآورانه این بخش به اندازه ارزش افزوده فرهنگی آن نیز باید مورد تایید قرار گیرد.

-در حالی که این اکوسیستم‌ها هنوز فاقد داده‌ها، تعاریف و چارچوب‌های قانونی هماهنگ لازم جهت قادر ساختن آن‌ها برای استفاده کامل از پتانسیل خود هستند

-در حالی که بازی‌های ویدیویی و ورزش‌های الکترونیکی از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی و واقعیت مجازی استفاده می‌کنند و ایجاد فضاهای مجازی جایگزین مانند متاورس‌ها را آغاز کرده‌اند.

-در حالی که تعریف ورزشهای الکترونیکی شامل یک عنصر انسانی (بازیکنان)، یک عنصر دیجیتالی (خود بازی ها) و یک عنصر رقابتی است.

-در حالی که ورزش‌های الکترونیکی از این جهت که طبق تعریف دیجیتالی هستند با ورزش تفاوت دارند. در حالی که ورزش‌های الکترونیکی پدیده‌ای هستند که اساساً توسط نهادهای خصوصی هدایت می‌شود، با حقوق IP متعلق به ناشر بازی و مسابقات و یا متعلق به ناشر بازی یا بر اساس قرارداد به قرارداد تنظیم شده است.

-پارلمان اروپا معتقد است که ورزش‌های الکترونیکی و ورزش بخش‌های متفاوتی هستند، به ویژه به این دلیل که بازی‌های ویدیویی مورد استفاده برای بازی‌های رقابتی یا ورزش‌های الکترونیکی در یک محیط دیجیتال بازی می‌شوند و متعلق به نهادهای خصوصی هستند که از کنترل قانونی کامل و حقوق انحصاری و نامحدود بر بازی‌های ویدیویی برخوردار هستند؛ با این حال معتقد هستند که هر دو بخش می توانند مکمل یکدیگر باشند و از یکدیگر بیاموزند و ارزش ها و مهارت های مثبت مشابهی مانند بازی جوانمردانه، عدم تبعیض، کار گروهی، رهبری، همبستگی، یکپارچگی، ضد نژادپرستی، شمول اجتماعی و برابری جنسیتی را ترویج دهند.

-پارلمان اروپا نیاز به محافظت از ورزش‌های الکترونیکی در برابر مشکلات مربوط به تبانی، قمار غیرقانونی و بهبود عملکرد، از جمله دوپینگ، تأیید می‌کند و بر لزوم جلوگیری از دوپینگ و تبانی در بازی‌های حرفه‌ای و آموزش بازیکنان در مورد این مسائل و همچنین حفاظت از یکپارچگی مسابقات تأکید می‌کند.

-پارلمان اروپا از کمیسیون می‌خواهد تا هم افزایی بین بخش بازی‌های ویدیویی و استراتژی نوآوری آن را بررسی کند به‌ویژه در زمینه تحقیق در مورد متاورس و با در نظر گرفتن حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها و چالش‌های امنیت سایبری، با درنظر گرفتن شرایط ورزش‌های الکترونیکی. ن

-پارلمان اروپا از کمیسیون می خواهد که منشوری برای ترویج ارزش های اروپایی در مسابقات ورزشی الکترونیکی با مشارکت ناشران، سازمان های تیمی، باشگاه ها و برگزارکنندگان مسابقات تدوین کند. خ

-پارلمان اروپا تأکید می کند که بازی های ویدیویی و ورزش های الکترونیکی نقش دوگانه ای در گذار سبز دارند، هم به عنوان صنعتی که باید برای سازگاری با محیط زیست و هم به عنوان رسانه ای برای افزایش آگاهی در مورد مسائل آب و هوایی و محیطی در بین بازیکنان بازی های ویدیویی.

-پارلمان اروپا بر نقش مهمی که شهرها و مناطق می توانند در ارائه دسترسی به زیرساخت هایی که قادر به میزبانی رویدادهای ورزشی الکترونیکی یا تسهیل دسترسی به بازی های ویدیویی برای همه ایفا کنند، تأکید می کند.

-پارلمان اروپا از کمیسیون می‌خواهد تا هم افزایی بین بخش بازی‌های ویدیویی و استراتژی نوآوری آن را بررسی کند به‌ویژه در زمینه تحقیق در مورد متاورس و با در نظر گرفتن حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها و چالش‌های امنیت سایبری، با درنظر گرفتن شرایط ورزش‌های الکترونیکی.

-پارلمان اروپا از کمیسیون می خواهد که منشوری برای ترویج ارزش های اروپایی در مسابقات ورزشی الکترونیکی با مشارکت ناشران، سازمان های تیمی، باشگاه ها و برگزارکنندگان مسابقات تدوین کند.

-پارلمان اروپا تأکید می کند که بازی های ویدیویی و ورزش های الکترونیکی نقش دوگانه ای در گذار سبز دارند، هم به عنوان صنعتی که باید برای سازگاری با محیط زیست و هم به عنوان رسانه ای برای افزایش آگاهی در مورد مسائل آب و هوایی و محیطی در بین بازیکنان بازی های ویدیویی.

-پارلمان اروپا بر نقش مهمی که شهرها و مناطق می توانند در ارائه دسترسی به زیرساخت هایی که قادر به میزبانی رویدادهای ورزشی الکترونیکی یا تسهیل دسترسی به بازی های ویدیویی برای همه ایفا کنند، تأکید می کند.

منبع:

crowell

اشتراک گذاری
دیدگاه خود را بنویسید