رده بندی ۱۰ استان برتر دور اول مسابقات انتخابی تیم ملی ورزشهای الکترونیک جهت اعزام به مسابقات آسیایی چین۲۰۲۲ (دی و بهمن ۱۴۰۰)

در ۱۶ام اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شدآخرین بروز رسانی: ۱۶ام اردیبهشت ۱۴۰۱

نمره ی کلی میانگین نمرات آیتم های زیر می باشد:


۱
.نمره تعداد ثبت نام (نسبت تعداد ثبت نام کنندگان به جمعیت استان)
۲
.نمره تبلیغی (شبکه های مجازیدرج بنر در محل مسابقاتتبلیغات در سایر مراکزتبلیغات در مدارس و دانشگاه هاتبلیغات شهریپوشش خبری مسابقات)
۳
.نمره برگزاری (اطلاع رسانی مناسب به شرکت کنندگانکیفیت برگزاریتعداد سیستم هامتراژ مجموعهزمانبندی مناسب و منظمتقدیر از برگزیدگانرضایت شرکتکنندگان)
۴
.نمره اعزام (ایجاد بستر مناسب تمرینتخصیص کمک هزینه ایاب و ذهابتهیه ی لباس متحدالشکلاعزام سرپرست)


*
نمره عملکرد کلی کمیته (ارتباط موثر با انجمن ورزشهای الکترونیکبرگزاری لیگ استانیجذب مخاطبجذب اسپانسرتعامل سازنده با مسئولین استانارتباط مناسب با پلیرها)در میانگین نمرات کلی تاثیری ندارد و نشان دهنده ی میزان فعالیت و اثردهی کمیته ورزشهای الکترونیک و هیئت همگانی استان می باشد. در مواردی که نمره کلی کمیته علیرغم
نمره ی کلی بالا، پایین می باشد، نشان دهنده ی فعالیت مستقیم و اثربخش نماینده های برگزاری می باشد..

اشتراک گذاری
دیدگاه خود را بنویسید