تاریخ برگزاری مسابقات آنلاین کشوری ۵ فروردین لغایت ۱۰ فروردین

تاریخ برگزاری مسابقات حضوری کشوری (استانی ۱۲ فروردین لغایت ۱۸ فروردین)

تاریخ برگزاری مسابقات نهایی ۲۲ فروردین (برج میلاد تهران)

توجه : علاقه مندانی که در طرح ملی نشاط ثبت نام کرده اند نیازی به ثبت نام دوباره ندارند.