به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش های الکترونیک اسامی شرکت کنندگان حضوری مسابقات دو رشته فوتبالی FIFA21 و PES2021 اعلام شد. لیست بازیکنانی که ثبت نام آن ها کامل و قطعی می باشد را می توانید دانلود و مشاهد بفرمایید.

هر بازیکنی که ثبت نام آن قطعی باشد از سه طریق پیامک، ایمیل و درج در صفحه بعد ثبت نام کد رهگیری دریافت کرده است. چنانچه به هر دلیلی کد رهگیری دریافت نکرده اید، یعنی ثبت نام شما نا موفق بوده است.

لیست بازیکنان PES2021
لیست بازیکنان FIFA2021