فرم ثبت نام اولین دوره آموزشی آشنایی با ورزش‌های الکترونیک

با توجه به اتمام مهلت ثبت نام در دور اول، ثبت نام دور دوم وبینار پنج شنبه ۹ بهمن شروع خواهد شد