اسلایدر-مسابقه-ربوتکس

مسابقات ربوتکس ایران

  • دهمین دوره مسابقات ربوتکس ایران در آذر ماه سال ۱۴۰۲ در تهران برگزار می گردد.
  • این مسابقات در ۲۷ لیگ مختلف در طی دو روز متوالی برگزار خواهد شد.
  • ۱۴ لیگ برای کارآموزان نمایندگی های مجموعه ربوتکس ایران در سراسر کشور که دارای محدودیت سنی و بر اساس مقطع تحصیلی می باشد.
  • ۹ لیگ آزاد مهارتی برای کلیه علاقمندان از سراسر ایران بدون محدودیت سنی و تحصیلی و …
  • ۴ لیگ اختراعات و ابتکارات برای کلیه علاقمندان از سراسر کشور بدون محدودیت سنی و تحصیلی و …