تقویم ورزشی مسابقات بین المللی ورزش‌های الکترونیک سال ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۵:۰۳:۱۳

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران برنامه زمان بندی مسابقات ورزش‌های الکترونیک در سال ۱۴۰۰ شمسی منتشر شد. تا این لحظه برگزاری این مسابقات قطعی و برخی

تقویم ورزشی مسابقات بین المللی ورزش‌های الکترونیک سال ۱۴۰۰۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۵:۰۳:۱۳

اعلام برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های کمیته بین‌الملل المپیک در خصوص ورزش‌های الکترونیک و مجازی

۱۳۹۹/۱۲/۳ ۲۰:۴۳:۰۱

تعامل و ارتباط مردم را با ورزش های دیجیتالی افزایش دهید: از کانال های دیجیتال و رسانه های اجتماعی المپیک برای ایجاد تعامل در زمان برگزاری بازی های المپیک

اعلام برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های کمیته بین‌الملل المپیک در خصوص ورزش‌های الکترونیک و مجازی۱۳۹۹/۱۲/۳ ۲۰:۴۳:۰۱
Go to Top