اولین دوره آموزشی ورزش‌های الکترونیک (وبینار آشنایی با ورزش‌های الکترونیک)

۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۵:۱۸:۵۶

انجمن ورزش‌های الکترونیک وزارت ورزش و جوانان با مشارکت فدراسیون ورزش‌های همگانی و فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک  IESFبرگزار میکند: اولین دوره آموزشی آشنایی با ورزش‌های الکترونیک پیش نیاز دوره